Skip to main content

Afsluiting!

De weg is bij de Chinees richting het Noordeinde naar de sportschool afgesloten.

Je kan de rond weg nemen. Volg de borden X
Sporters buiten Leimuiden, na de stoplicht Leimuiden in, links aanhouden en de hele rondweg volgen.

ACTIE ABONNEMENT: GEEN INSCHRIJFGELD
+ 8 WEKEN FITPLAN
t.w.v. € 120,- 

Abonnement

 1. Het 12 maanden abonnement heeft een contract voor 12 betalende maanden. Nadien is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
  Het jeugdabonnement tot 16 jaar heeft geen 12 contract van 12 maanden en is opzegbaar na een kwartaal met een opzegtermijn van één maand.
 2. Het maandabonnement heeft een contract voor een maand en loopt maandelijks automatisch door tot opzegging. Opzegtermijn één maand.
 3. Aanmelding voor een lidmaatschap van jongeren t/m 18 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden.

Betaling

 1. Abonnementsgelden worden per automatische incasso vooruitbetaald.
 2. Het maand of 12 maanden contract begint altijd op de eerste van de maand. Als je eerder van start wilt gaan betaal je de resterende dagen.
 3. Bij het niet tijdig onvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je in gebreke bent gebleven, wordt de vordering door Sport & Fitness Leimuiden uit handen gegeven, waarbij de verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke rente.
 4. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Opzeggen abonnement

 1. Het opzeggen van het abonnement kan uitsluitend bij de receptie door het invullen van een opzegformulier en het inleveren van de ledenpas. Daarna krijg je een bevestigingsmail.
  Het abonnement start er stopt op de 1ste van de maand. Zeg voor de 1ste van de maand op zodat de aankomende nieuwe maand jouw opzegmaand is.

Tijdelijk stopzetten

 1. Bij langdurig, ernstige ziekte, blessures en /of zwangerschap kan je schriftelijk (doktersattest) ziek melden bij de receptie. Gedurende afwezigheid betaal je de lidmaatschap in eerste instantie door. Bij terugkomst wordt er berekend hoeveel weken jij, vanaf de datum van ziekmelding tot jouw terugkomst, tegoed hebt. Na deze tegoed periode wordt de betaling gecontinueerd.

Ledenpas

 1. De ledenpas bedraagt eenmalig € 5,-
 2. De ledenpas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas, dien je een nieuwe pas aan te schaffen. Zonder ledenpas heb je geen toegang tot Sport & Fitness Leimuiden. De kosten van een nieuwe pas zijn € 5,-

Aansprakelijkheid

 1. Sport & Fitness Leimuiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en diefstal van eigendommen van de leden.
 2. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-) schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Gewijzigde openingstijden en groepslessen

 1. Gedurende de schoolvakanties kan het lesrooster en openingstijden gewijzigd worden.
 2. Sport & Fitness Leimuiden is gesloten op officiele feestdagen.

Huisregels

 1. Draag schoon schoeisel en gepaste kleding. Je mag niet met schoenen van buiten doorlopen naar de fitness en sportzalen. In de sportschool kan je jouw schoenen wisselen voor schone sportschoenen.
 2. Om hygienische redenen dien je een handdoek te gebruiken tijdens het sporten en de fitnesstoestellen na gebruik schoon te maken.


Bedrijfsfitness levert een gezonde win-winsituatie op

Energievolle medewerkers die zich fit en gezond voelen, zijn minder vaak ziek. Energieke mensen zijn productiever, werken effectiever en zorgen voor een positief bedrijfsimago. Bedrijfsfitness leidt tot fit personeel, verhoogt het groepsgevoel en biedt fiscale voordelen. Een win-winsituatie die zichzelf meer dan terugverdient dankzij de gecertificeerde sport- en fitnessinstructeurs van Sport & Fitness Leimuiden. 

 

Gezonde medewerkers = gezonder bedrijf

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen is gebleken dat er vele voordelen zijn voor medewerkers en werkgevers: 

 • Minder kans op gezondheidsschade vanwege het werk
 • Vermindering van bestaand of toekomstig overgewicht
 • Minder ziekteverzuim en arbeidsrelevante aandoeningen
 • Productiviteitsverhoging en langere inzetbaarheid
 • Bevordering gezondheid, beter functioneren op werk
 • Betere binding met het werk en daardoor minder verloop
 • Betere communicatie met collega's
 • Positeve houding waardoor het imago van het bedrijf verbeterd
 • Fiscaal voordeel en bijdrage aan ARBO-maatregelen

 

Sport & Fitness Leimuiden biedt scherpe korting aan!

Hoe meer werknemers er komen sporten van een bedrijf hoe meer korting iedere werknemer krijgt op het maandbedrag van het abonnement. Daarnaast doen wij nog een aanbod, partners en kinderen van de werknemers bieden wij dezelfde korting wanneer zij in dezelfde periode van aanmelding lid worden van de sportschool.